Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
dotyczące podziału dochodów na wydatki konsumpcyjne i oszczędności zależą od szeregu czynników. Wśród czynników o charakterze ekonomicznym podstawową rolę odgrywają: wysokość dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa domowe oraz wielkość nagromadzonego majątku (bogactwa).
W kwestii wpływu dochodów na wielkość wydatków konsumpcyjnych (a tym samym i na wielkość oszczędności) wysunięto w literaturze kilka alternatywnych hipotez. Na uwagę zasługują następujące hipotezy: dochodu absolutnego, dochodu relatywnego i dochodu permanentnego. Zgodnie z hipotezą dochodu absolutnego, wysuniętą przez J.M. Keynesa, wielkość wydatków konsumpcyjnych zależy od poziomu bieżących dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa domowe, przy czym gdy dochody te wzrastają, wydatki konsumpcyjne również wzrastają, ale ich udział w dochodzie
dotyczące podziału dochodów na wydatki konsumpcyjne i oszczędności zależą od szeregu czynników. Wśród czynników o charakterze ekonomicznym podstawową rolę odgrywają: wysokość dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa domowe oraz wielkość nagromadzonego majątku (bogactwa).<br>W kwestii wpływu dochodów na wielkość wydatków konsumpcyjnych (a tym samym i na wielkość oszczędności) wysunięto w literaturze kilka alternatywnych hipotez. Na uwagę zasługują następujące hipotezy: dochodu absolutnego, dochodu relatywnego i dochodu permanentnego. Zgodnie z hipotezą dochodu absolutnego, wysuniętą przez J.M. Keynesa, wielkość wydatków konsumpcyjnych zależy od poziomu bieżących dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa domowe, przy czym gdy dochody te wzrastają, wydatki konsumpcyjne również wzrastają, ale ich udział w dochodzie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego