Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura Niezależna
Nr: 36
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 1971
Rok powstania: 1987
porządku społeczno-politycznego. Reformacja przynosi kontrowersje na temat niektórych dogmatów, ale wciąż mało kto podaje w wątpliwość wspólne uniwersum chrześcijańskie.
Aż do czasów oświecenia stosunki literatury i kościoła układały się więc w zasadzie harmonijnie. Przełomu dokonują tutaj pisarze oświecenia dążący do zupełnego oswobodzenia człowieka z kategorii teologicznych. Teocentryzm zastąpiony zostaje antropocentryzmem. Rozum ludzki - nie boski - staje się dla wielu jedynym autorytetem. Doprowadzi to wkrótce do sytuacji gdy pozbawiona transcendentnych punktów odniesienia jednostka staje się sama sobie "sterem, żeglarzem, okrętem". Wreszcie romantycy, zresztą wychowani na Rousseau, ogłaszają już w rewolucji francuskiej kartę praw indywiduum zbuntowanego przeciw ustalonym układom społecznym, politycznym, kulturalnym i
porządku społeczno-politycznego. Reformacja przynosi kontrowersje na temat niektórych dogmatów, ale wciąż mało kto podaje w wątpliwość wspólne uniwersum chrześcijańskie.&lt;/intro&gt;<br> Aż do czasów oświecenia stosunki literatury i kościoła układały się więc w zasadzie harmonijnie. Przełomu dokonują tutaj pisarze oświecenia dążący do zupełnego oswobodzenia człowieka z kategorii teologicznych. Teocentryzm zastąpiony zostaje antropocentryzmem. &lt;page nr=3&gt; Rozum ludzki - nie boski - staje się dla wielu jedynym autorytetem. Doprowadzi to wkrótce do sytuacji gdy pozbawiona transcendentnych punktów odniesienia jednostka staje się sama sobie "sterem, żeglarzem, okrętem". Wreszcie romantycy, zresztą wychowani na Rousseau, ogłaszają już w rewolucji francuskiej kartę praw indywiduum zbuntowanego przeciw ustalonym układom społecznym, politycznym, kulturalnym i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego