Typ tekstu: Książka
Autor: Zarzycki Jan
Kuryszko Jan
Tytuł: Anatomia mikroskopowa zwierząt i człowieka
Rok: 1995
spotyka się w różnych narządach, m.in. w postaci tworów wydłużonych, zwanych pasmami, oraz kulistych, określanych jako grudki chłonne.
Grudka chłonna (folliculus lymphaticus). Jest ona tworem kulistym lub owalnym, o średnicy od 0,5 do kilku milimetrów. Zbudowana jest z tkanki siateczkowej, w której oczkach znajdują się limfocyty, komórki prezentujące antygen i makrofagi.
Rozróżnia się dwa rodzaje grudek chłonnych: pierwotne i wtórne. Grudki pierwotne spotyka się u płodów i noworodków, których organizm nie zetknął się jeszcze z substancjami o charakterze antygenów. W grudce takiej występują liczne małe limfocyty rozmieszczone równomiernie na całym obszarze tkanki siateczkowej. Grudki wtórne pojawiają się w organizmie
spotyka się w różnych narządach, m.in. w postaci tworów wydłużonych, zwanych pasmami, oraz kulistych, określanych jako grudki chłonne.<br>Grudka chłonna (folliculus lymphaticus). Jest ona tworem kulistym lub owalnym, o średnicy od 0,5 do kilku milimetrów. Zbudowana jest z tkanki siateczkowej, w której oczkach znajdują się limfocyty, komórki prezentujące antygen i makrofagi.<br>Rozróżnia się dwa rodzaje grudek chłonnych: pierwotne i wtórne. Grudki pierwotne spotyka się u płodów i noworodków, których organizm nie zetknął się jeszcze z substancjami o charakterze antygenów. W grudce takiej występują liczne małe limfocyty rozmieszczone równomiernie na całym obszarze tkanki siateczkowej. Grudki wtórne pojawiają się w organizmie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego