Typ tekstu: Książka
Autor: Zarzycki Jan
Kuryszko Jan
Tytuł: Anatomia mikroskopowa zwierząt i człowieka
Rok: 1995
wyraźnie w migdałkach.
Reakcja limfocytów na zetknięcie się z antygenem przebiega wielostopniowo (ryc. 20) i zachodzi dzięki temu, że immunologicznie kompetentne komórki mają na swej powierzchni specyficzne receptory. Limfocyty B i T mają różne rodzaje receptorów, które nie dają się określić morfologicznie.
W pierwszej fazie odpowiedzi immunologicznej limfocyty pobudzone przez antygen zaczynają się różnicować i proliferować. Następuje to w obwodowych narządach układu immunologicznego (węzły chłonne, miazga biała śledziony, tkanka limfatyczna układów pokarmowego i oddechowego.
Z małych limfocytów B powstają duże komórki silnie zasadochłonne - immunoblasty B o dużej zdolności do podziałów. Poprzez stadia pośrednie tworzą się mniejsze komórki z jasnymi wielopostaciowymi jądrami
wyraźnie w migdałkach.<br>Reakcja limfocytów na zetknięcie się z antygenem przebiega wielostopniowo (ryc. 20) i zachodzi dzięki temu, że immunologicznie kompetentne komórki mają na swej powierzchni specyficzne receptory. Limfocyty B i T mają różne rodzaje receptorów, które nie dają się określić morfologicznie.<br>W pierwszej fazie odpowiedzi immunologicznej limfocyty pobudzone przez antygen zaczynają się różnicować i proliferować. Następuje to w obwodowych narządach układu immunologicznego (węzły chłonne, miazga biała śledziony, tkanka limfatyczna układów pokarmowego i oddechowego.<br>Z małych limfocytów B powstają duże komórki silnie zasadochłonne - immunoblasty B o dużej zdolności do podziałów. Poprzez stadia pośrednie tworzą się mniejsze &lt;page nr=47&gt; komórki z jasnymi wielopostaciowymi jądrami
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego