Typ tekstu: Książka
Autor: Zarzycki Jan
Kuryszko Jan
Tytuł: Anatomia mikroskopowa zwierząt i człowieka
Rok: 1995
następować w znacznie późniejszym czasie, np. dopiero wtedy, gdy organizm ponownie zetknie się z antygenem. Dlatego też limfocyty B2 noszą również nazwę komórek "pamięci immunologicznej". Komórki te są odpowiedzialne za tzw. odpowiedź immunologiczną typu wtórnego, która następuje znacznie szybciej niż typu pierwotnego, wywołana pobudzeniem przez antygen.
Pod wpływem pobudzenia przez antygen z limfocytów T powstają również duże komórki zasadochłonne - immunoblasty T. Komórki te rozmnażają się i przechodzą w dalsze formy komórkowe, podobnie jak komórki szeregu B. Komórkami docelowymi są z jednej strony uczulone immunologicznie limfocyty T, będące odpowiednikiem komórek plazmatycznych szeregu B, z drugiej zaś - komórki "pamięci immunologicznej" szeregu T.
Uczulone
następować w znacznie późniejszym czasie, np. dopiero wtedy, gdy organizm ponownie zetknie się z antygenem. Dlatego też limfocyty B2 noszą również nazwę komórek "pamięci immunologicznej". Komórki te są odpowiedzialne za tzw. odpowiedź immunologiczną typu wtórnego, która następuje znacznie szybciej niż typu pierwotnego, wywołana pobudzeniem przez antygen.<br>Pod wpływem pobudzenia przez antygen z limfocytów T powstają również duże komórki zasadochłonne - immunoblasty T. Komórki te rozmnażają się i przechodzą w dalsze formy komórkowe, podobnie jak komórki szeregu B. Komórkami docelowymi są z jednej strony uczulone immunologicznie limfocyty T, będące odpowiednikiem komórek plazmatycznych szeregu B, z drugiej zaś - komórki "pamięci immunologicznej" szeregu T.<br>Uczulone
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego