Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Życie i Nowoczesność
Nr: 555
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
głupiego robota. Na początku często jest szczery, pozytywny zamysł, tyle tylko, że oparty na wiedzy cząstkowej i nie podlegający żadnej korekturze.
Taki nonsensowny przepis zaczyna żyć swoim życiem wyalienowanym, umacnia się i trwa dzięki przekonaniu na dole, że walka jest beznadziejna, że tak ma być, bo tak musi być.
Centralizm apodyktyczny, sterując lawiną przepisów, życiem gospodarczym i społecznym, wytwarza wbrew swoim intencjom - dwie, odrębne rzeczywistości - formalną i realną. Formalna funkcjonuje ad usum delphini zgodnie z przepisami, realna - działa lokalnie sprawnie dzięki sztuce omijania przepisów. Nie jest prawdą - to twierdzę z całą stanowczością na podstawie faktów - że omijanie przepisów połączone jest z
głupiego robota. Na początku często jest szczery, pozytywny zamysł, tyle tylko, że oparty na wiedzy cząstkowej i nie podlegający żadnej korekturze.<br> Taki nonsensowny przepis zaczyna żyć swoim życiem wyalienowanym, umacnia się i trwa dzięki przekonaniu na dole, że walka jest beznadziejna, że tak ma być, bo tak musi być.<br> Centralizm apodyktyczny, sterując lawiną przepisów, życiem gospodarczym i społecznym, wytwarza wbrew swoim intencjom - dwie, odrębne rzeczywistości - formalną i realną. Formalna funkcjonuje &lt;foreign lang="lat"&gt;ad usum delphini&lt;/&gt; zgodnie z przepisami, realna - działa lokalnie sprawnie dzięki sztuce omijania przepisów. Nie jest prawdą - to twierdzę z całą stanowczością na podstawie faktów - że omijanie przepisów połączone jest z
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego