Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 02.05 (5)
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2005
strony mogą ją same określić, najczęściej jednak zawierając umowę odwołują się do ustalonych, przyjętych w praktyce międzynarodowej zasad oraz wskazują sąd arbitrażowy właściwy do rozstrzygnięcia sporu. Wybór sądu oznacza jednoczesną akceptację jego regulaminu, czyli zasad procedury. Każdy sąd ma własne, nieco różniące się regulacje. Dotyczy to, między innymi, zasad powoływania arbitra, gdy jedna ze stron sama go nie wskazała (najczęściej gdy odmawia przystąpienia do sporu), wyłaniania superarbitra w sytuacji, gdy arbitrzy nie mogą się w tej sprawie dogadać, określania języka oraz prawa, według jakiego będzie się toczył proces. Wszystko to są niezwykle ważne dla uczestników postępowania sprawy. Bywa, że same spory
strony mogą ją same określić, najczęściej jednak zawierając umowę odwołują się do ustalonych, przyjętych w praktyce międzynarodowej zasad oraz wskazują sąd arbitrażowy właściwy do rozstrzygnięcia sporu. Wybór sądu oznacza jednoczesną akceptację jego regulaminu, czyli zasad procedury. Każdy sąd ma własne, nieco różniące się regulacje. Dotyczy to, między innymi, zasad powoływania arbitra, gdy jedna ze stron sama go nie wskazała (najczęściej gdy odmawia przystąpienia do sporu), wyłaniania superarbitra w sytuacji, gdy arbitrzy nie mogą się w tej sprawie dogadać, określania języka oraz prawa, według jakiego będzie się toczył proces. Wszystko to są niezwykle ważne dla uczestników postępowania sprawy. Bywa, że same spory
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego