Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
cena płacona za jednolitość teorii jest dość wysoka. Skoro arbitralna decyzja wnioskującego nie daje się z procedury indukcyjnej wyeliminować całkowicie, powstaje pytanie, w którym stadium należy ją zlokalizować, by ograniczyć do minimum jej możliwe konsekwencje ujemne. Otóż właśnie dowolności występujące w obu modelach są bardzo różnych typów. W modelu Neymanowskim arbitralna decyzja dotyczy wprawdzie kwestii podstawowej (mianowicie zasady wyboru reguły wnioskowania), ale decyzję tę można podjąć jednorazowo, a następnie stosować wybraną regułę w poszczególnych wnioskowaniach. Natomiast w modelu Bayesowskim subiektywny osąd ingeruje w każdym konkretnym przypadku wnioskowania. Stwarza to możliwość tendencyjności: ustalając prawdopodobieństwo a priori osobnik wnioskujący może uprzywilejować tę hipotezę
cena płacona za jednolitość teorii jest dość wysoka. Skoro arbitralna decyzja wnioskującego nie daje się z procedury indukcyjnej wyeliminować całkowicie, powstaje pytanie, w którym stadium należy ją zlokalizować, by ograniczyć do minimum jej możliwe konsekwencje ujemne. Otóż właśnie dowolności występujące w obu modelach są bardzo różnych typów. W modelu Neymanowskim arbitralna decyzja dotyczy wprawdzie kwestii podstawowej (mianowicie zasady wyboru reguły wnioskowania), ale decyzję tę można podjąć jednorazowo, a następnie stosować wybraną regułę w poszczególnych wnioskowaniach. Natomiast w modelu Bayesowskim subiektywny osąd ingeruje w każdym konkretnym przypadku wnioskowania. Stwarza to możliwość tendencyjności: ustalając prawdopodobieństwo a priori osobnik wnioskujący może uprzywilejować tę hipotezę
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego