Typ tekstu: Książka
Autor: Karol Modzelewski
Tytuł: Barbarzyńska Europa
Rok: 2004
znaczenie wiązało się ze stosunkami pokrewieństwa. Wyrazem tym lub jego łacińskim odpowiednikiem tutela określano w źródłach władzę opiekuńczą ojca nad niepełnoletnim synem, a także władzę najbliższego męskiego krewnego (ojca, brata, a po ślubie - męża) nad kobietą. Mund był jednak mundowi nierówny. Władza ojca lub brata nad niezamężną kobietą była bardziej arbitralna niż zwierzchność spadkobiercy zmarłego męża nad wdową. Z wyzwoleńcem fulcfree, któremu były pan nadał pełną wolność, ale nie uczynił go "człowiekiem bez mundu, czyli obcym względem siebie", miał ów pan "żyć jak z bratem lub innym swoim krewnym wolnym Longobardem". Mund pański nad litem był znacznie surowszy, chociaż i w
znaczenie wiązało się ze stosunkami pokrewieństwa. Wyrazem tym lub jego łacińskim odpowiednikiem tutela określano w źródłach władzę opiekuńczą ojca nad niepełnoletnim synem, a także władzę najbliższego męskiego krewnego (ojca, brata, a po ślubie - męża) nad kobietą. Mund był jednak mundowi nierówny. Władza ojca lub brata nad niezamężną kobietą była bardziej arbitralna niż zwierzchność spadkobiercy zmarłego męża nad wdową. Z wyzwoleńcem fulcfree, któremu były pan nadał pełną wolność, ale nie uczynił go "człowiekiem bez mundu, czyli obcym względem siebie", miał ów pan "żyć jak z bratem lub innym swoim krewnym wolnym Longobardem". Mund pański nad litem był znacznie surowszy, chociaż i w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego