Typ tekstu: Książka
Autor: Basztura Czesław
Tytuł: Komputerowe systemy diagnostyki akustycznej
Rok: 1996
diagnostycznego, sygnał akustyczny (lub drganiowy) musi być on przetworzony do postaci zbioru cech, których wartości, nazywane wymiennie parametrami, są podstawą opisu stanów obiektów diagnostycznych. Wybór tych cech w zasadniczy sposób wpływa na efektywność procesów diagnozy. Brakuje natomiast przesłanek dla optymalizacji tego wyboru. W tej sytuacji konieczne jest podjęcie, w sposób arbitralny, decyzji o strukturze wybranych cech, przy czym jedną z metod racjonalizacji wyboru może być próba oparcia jej na poprzednich doświadczeniach.
Na podstawie wyników wielu badań z zakresu automatycznego rozpoznawania mowy (jest to wiodący kierunek badań w parametryzacji najbardziej złożonych sygnałów akustycznych) oraz, co oczywiste, badań z zakresu diagnostyki akustycznej, można
diagnostycznego, sygnał akustyczny (lub drganiowy) musi być on przetworzony do postaci zbioru cech, których wartości, nazywane wymiennie parametrami, są podstawą opisu stanów obiektów diagnostycznych. Wybór tych cech w zasadniczy sposób wpływa na efektywność procesów diagnozy. Brakuje natomiast przesłanek dla optymalizacji tego wyboru. W tej sytuacji konieczne jest podjęcie, w sposób arbitralny, decyzji o strukturze wybranych cech, przy czym jedną z metod racjonalizacji wyboru może być próba oparcia jej na poprzednich doświadczeniach.<br>Na podstawie wyników wielu badań z zakresu automatycznego rozpoznawania mowy (jest to wiodący kierunek badań w parametryzacji najbardziej złożonych sygnałów akustycznych) oraz, co oczywiste, badań z zakresu diagnostyki akustycznej, można
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego