Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 23
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2000
lubić egipskiego zięcia, ale sąd...

Dr Marek Andrzejewski, UAM Poznań, Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka PAN, wieloletni wychowawca w domach dziecka

Nie potrafię wyobrazić sobie prawnego uzasadnienia wykazującego zgodność postępowania sądu w tej sprawie z ratyfikowaną przez Polskę Konwencją o Prawach Dziecka i z przepisami kodeksu rodzinnego. Na podstawie art. 51 kodeksu karnego sąd karny może zawiadomić sąd rodzinny, jeśli uzna za celowe, by ten pozbawił lub ograniczył prawa rodzicielskie osobie, która popełniła przestępstwo, ale tylko na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim. Bohater reportażu nie jest podejrzewany o takie przestępstwo.
Być może jednak sąd rodzinny skorzystał z możliwości
lubić egipskiego zięcia, ale sąd...&lt;/&gt;<br><br>&lt;div1&gt;Dr Marek Andrzejewski, UAM Poznań, Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka PAN, wieloletni wychowawca w domach dziecka<br><br>Nie potrafię wyobrazić sobie prawnego uzasadnienia wykazującego zgodność postępowania sądu w tej sprawie z ratyfikowaną przez Polskę Konwencją o Prawach Dziecka i z przepisami kodeksu rodzinnego. Na podstawie art. 51 kodeksu karnego sąd karny może zawiadomić sąd rodzinny, jeśli uzna za celowe, by ten pozbawił lub ograniczył prawa rodzicielskie osobie, która popełniła przestępstwo, ale tylko na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim. Bohater reportażu nie jest podejrzewany o takie przestępstwo.<br>Być może jednak sąd rodzinny skorzystał z możliwości
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego