Typ tekstu: Książka
Autor: Siwoń Bolesław
Tytuł: Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa
Rok: 1994
następująco:
- koszt rzeczywisty,
- koszt normatywny lub planowany (zakładany w technologii, wielkości kosztorysowe itp.),
- koszt niepełny: bezpośredni lub materiałowy,
- koszt szacunkowy.
Koszt rzeczywisty może być przyjęty wówczas, gdy jego wielkość wynika z prowadzonych kart kalkulacyjnych poszczególnych faz produkcji (przy metodzie procesowej rachunku kosztów) lub nie ukończonych zleceń) przy metodzie zleceniowej lub asortymentowej).
Koszt normatywny, planowany, kosztorysowy itp. wykorzystuje się w wycenie przy prowadzeniu np. rachunku kosztów normatywnych, standardowych, planowanych, tzw. postulowanych oraz przy produkcji masowej, a także wielko- i małoseryjnej. Koszt planowany może mieć również zastosowanie w tych gałęziach przemysłu, które opierają swą produkcję na ścisłych recepturach, wyznaczających podstawową część kosztów (np
następująco:<br> - koszt rzeczywisty,<br> - koszt normatywny lub planowany (zakładany w technologii, wielkości kosztorysowe itp.),<br> - koszt niepełny: bezpośredni lub materiałowy,<br> - koszt szacunkowy.<br>Koszt rzeczywisty może być przyjęty wówczas, gdy jego wielkość wynika z prowadzonych kart kalkulacyjnych poszczególnych faz produkcji (przy metodzie procesowej rachunku kosztów) lub nie ukończonych zleceń) przy metodzie zleceniowej lub asortymentowej).<br>Koszt normatywny, planowany, kosztorysowy itp. wykorzystuje się w wycenie przy prowadzeniu np. rachunku kosztów normatywnych, standardowych, planowanych, tzw. postulowanych oraz przy produkcji masowej, a także wielko- i małoseryjnej. Koszt planowany może mieć również zastosowanie w tych gałęziach przemysłu, które opierają swą produkcję na ścisłych recepturach, wyznaczających podstawową część kosztów (np
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego