Typ tekstu: Książka
Autor: Komor Michał
Tytuł: Euromarketing. Strategie marketingowe przedsiębiorstw na eurorynku
Rok: 2000
jest istotne, ponieważ walka konkurencyjna jest prowadzona zazwyczaj wewnątrz tych grup; konkurencja między grupami jest rzadkością.
Na rynku krajów Unii Europejskiej można zaobserwować różne czynniki, które powodują nasilenie się konkurencji między firmami w wielu branżach (sektorach). Można do nich zaliczyć:
- nadwyżkę podaży w stosunku do popytu,
- zmniejszające się koszty przestawiania asortymentu produkcji,
- wzrost barier wyjścia z rynku,
- wzrost liczby konkurujących przedsiębiorstw.
Nasycenie rynku jest cechą charakterystyczną wielu branż, zwłaszcza w przemyśle stalowym, produkcji detergentów, w branży farmaceutycznej i w sektorze bankowym.
Liberalizacja i znoszenie wszelkich ograniczeń między krajami Piętnastki prowadzi do nasilenia się konkurencji cenowej, co odczuwają zwłaszcza przedsiębiorstwa działające dotychczas
jest istotne, ponieważ walka konkurencyjna jest prowadzona zazwyczaj wewnątrz tych grup; konkurencja między grupami jest rzadkością.<br>Na rynku krajów Unii Europejskiej można zaobserwować różne czynniki, które powodują nasilenie się konkurencji między firmami w wielu branżach (sektorach). Można do nich zaliczyć:<br>- nadwyżkę podaży w stosunku do popytu,<br>- zmniejszające się koszty przestawiania asortymentu produkcji,<br>- wzrost barier wyjścia z rynku,<br>- wzrost liczby konkurujących przedsiębiorstw.<br>Nasycenie rynku jest cechą charakterystyczną wielu branż, zwłaszcza w przemyśle stalowym, produkcji detergentów, w branży farmaceutycznej i w sektorze bankowym.<br>Liberalizacja i znoszenie wszelkich ograniczeń między krajami Piętnastki prowadzi do nasilenia się konkurencji cenowej, co odczuwają zwłaszcza przedsiębiorstwa działające dotychczas
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego