Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Życie Literackie
Nr: 18
Miejsce wydania: Kraków
Rok: 1979
wewnątrzklasowej, jak i co do układów odniesienia (np. do innych klas i warstw społecznych). Toteż "wiszą one w próżni, mają mały ładunek informacyjny, a do tego w daleko mniejszym stopniu mogą stanowić podstawę opracowania programów polityki społecznej "

Sporo wiemy np. o robotnikach jako producentach, niewiele zaś o ich świadomości politycznej, aspiracjach, kulturze i sposobach postrzegania świata. A przecież nie żyją w próżni społecznej - mają kontakty, oglądają, porównują, i to w sposób wielostronnie zróżnicowany.
"Obserwując kruszenie się barier klasowych i otwieranie się nowych perspektyw społecznych nie dostrzegaliśmy, że równolegle z procesami egalitaryzacji pojawiają się procesy antyegalitarne. Wydaje się, że eksponując budzące optymizm
wewnątrzklasowej, jak i co do układów odniesienia (np. do innych klas i warstw społecznych). Toteż "&lt;q&gt;wiszą one w próżni, mają mały ładunek informacyjny, a do tego w daleko mniejszym stopniu mogą stanowić podstawę opracowania programów polityki społecznej &lt;gap&gt;&lt;/&gt;"<br> &lt;gap&gt;<br> Sporo wiemy np. o robotnikach jako producentach, niewiele zaś o ich świadomości politycznej, aspiracjach, kulturze i sposobach postrzegania świata. A przecież nie żyją w próżni społecznej - mają kontakty, oglądają, porównują, i to w sposób wielostronnie zróżnicowany. &lt;gap&gt;<br> "Obserwując kruszenie się barier klasowych i otwieranie się nowych perspektyw społecznych nie dostrzegaliśmy, że równolegle z procesami egalitaryzacji pojawiają się procesy antyegalitarne. Wydaje się, że eksponując budzące optymizm
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego