Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Tygodnik Ilustrowany
Nr: 39
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1934
Tow. Badań Ekonomicznych i szereg innych, pomniejszych.
Wśród stowarzyszeń jednoczących literatów, dziennikarzy i artystów-plastyków zanotował autor: Związek Literatów Litewskich (prezes Putinas, wiceprezes F. Kirsza, tłumacz Słowackiego i Krasińskiego), Tow. Pisarzów Litewskich (prezes Jurkunas), Oddział Pen-Clubu (prezes Krévé-Mickiewićius), Związek Dziennikarzy Litwy (około 100 członków, prezes dr. Juozas Puryckis, b. min. spraw zagr.), Litewskie Towarzystwo Sztuki (prezes A. Żmuidzinavićius), Litewskie Tow. Twórców Sztuki (dzieli się na trzy sekcje: teatralną, plastyki i literatury).
Produkcja wydawnicza w Litwie z biegiem lat znacznie się rozwinęła. W r. 1924 wydano w Litwie 346 tomów, w r. 1929 - 926, w r. 1931 - 1.069. Od
Tow. Badań Ekonomicznych i szereg innych, pomniejszych.<br>Wśród stowarzyszeń jednoczących literatów, dziennikarzy i artystów-plastyków zanotował autor: Związek Literatów Litewskich (prezes Putinas, wiceprezes F. Kirsza, tłumacz Słowackiego i Krasińskiego), Tow. Pisarzów Litewskich (prezes Jurkunas), Oddział Pen-Clubu (prezes Krévé-Mickiewićius), Związek Dziennikarzy Litwy (około 100 członków, prezes dr. Juozas Puryckis, b. min. spraw zagr.), Litewskie Towarzystwo Sztuki (prezes A. Żmuidzinavićius), Litewskie Tow. Twórców Sztuki (dzieli się na trzy sekcje: teatralną, plastyki i literatury).<br>Produkcja wydawnicza w Litwie z biegiem lat znacznie się rozwinęła. W r. 1924 wydano w Litwie 346 tomów, w r. 1929 - 926, w r. 1931 - 1.069. Od
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego