Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
np. Pelto, 1988). Rozważając teoretycznie tę zależność, w przypadku zerowej reszty bilansowej należy się spodziewać, że AAR będzie równe 0,5, a ELA będzie przebiegać na średniej wysokości lodowca. W naturze sytuacja jest jednak bardziej złożona i dla lodowców alpejskich AAR = 0,67 wydaje się właściwszy przy założonej równowadze bilansowej b-1 = 0 (Gross i in., 1976). Powoduje to niejednolity gradient bilansu masy w całym przedziale wysokości (jednolite nachylenie linii b1, jak na rysunku 4.9, nie zawsze występuje). Sytuacja odwrotna (AARĘ0,5) występuje w obszarach z „topograficzną” koncentracją opadów w postaci lawin, np. w Himalajach (Müller, 1980).
Inne
np. Pelto, 1988). Rozważając teoretycznie tę zależność, w przypadku zerowej reszty bilansowej należy się spodziewać, że AAR będzie równe 0,5, a ELA będzie przebiegać na średniej wysokości lodowca. W naturze sytuacja jest jednak bardziej złożona i dla lodowców alpejskich AAR = 0,67 wydaje się właściwszy przy założonej równowadze bilansowej b-1 = 0 (Gross i in., 1976). Powoduje to niejednolity gradient bilansu masy w całym przedziale wysokości (jednolite nachylenie linii b1, jak na rysunku 4.9, nie zawsze występuje). Sytuacja odwrotna (AARĘ0,5) występuje w obszarach z &#132;topograficzną&#148; koncentracją opadów w postaci lawin, np. w Himalajach (Müller, 1980).<br> Inne
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego