Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
etapy jako odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jaki jest problem?

2. Jaka jest hipoteza?

3. Jaka jest zmienna (zmienne) niezależna?

4. Jaka jest zmienna (zmienne) zależna?

5. W jaki sposób ma być mierzona zmienna zależna?

6. Co trzeba kontrolować?

7. Jaka będzie procedura przeprowadzania eksperymentu? a) jakie aparaty będą potrzebne? b) w jaki sposób i w jakiej kolejności planuje się przeprowadzenie ekspe- rymentu? c) w jaki sposób będą analizowane rezultaty?

8. Czy będzie można wykorzystać rezultaty tego eksperymentu do przyjęcia lub odrzucenia hipotezy? Czy nie popełniono żadnych błędów?

Te dwa przedstawione podziały wystarczą, by zorientować się, jak badacze widzą kolejne kroki
etapy jako odpowiedzi na następujące pytania:<br><br> 1. Jaki jest problem? <br><br> 2. Jaka jest hipoteza?<br><br> 3. Jaka jest zmienna (zmienne) niezależna?<br><br> 4. Jaka jest zmienna (zmienne) zależna?<br><br> 5. W jaki sposób ma być mierzona zmienna zależna?<br><br> 6. Co trzeba kontrolować?<br><br> 7. Jaka będzie procedura przeprowadzania eksperymentu? a) jakie aparaty będą potrzebne? b) w jaki sposób i w jakiej kolejności planuje się przeprowadzenie ekspe- rymentu? c) w jaki sposób będą analizowane rezultaty?<br><br> 8. Czy będzie można wykorzystać rezultaty tego eksperymentu do przyjęcia lub odrzucenia hipotezy? Czy nie popełniono żadnych błędów?<br><br> Te dwa przedstawione podziały wystarczą, by zorientować się, jak badacze widzą kolejne kroki
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego