Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
nazywał, mających służyć rozwijaniu uzdolnień do podejmowania decyzji. Dodajmy, że Kaufmann sformułował tezę o naturalnej skłonności żywych organizmów do zachowań sprawnościowych (w pewnym sensie), postulując także empiryczne badania z zakresu bioprakseologii, jak zakres ów nazywał.
Wydaje się, że niezależnie od sugestii Kaufmanna, badaniom dotyczącym zachowań decyzyjnych, głównie człowieka, dostarcza podstaw behawioralna teoria decyzji. Niektórzy autorzy sytuują te badania w prakseologii, o czym wspominają okazjonalnie, by wymienić choćby pogląd wyrażony przez Kozieleckiego w jego ostatniej książce. Kozielecki wyróżnia teorię decyzji racjonalnych, zaliczając ją do prakseologii jako normatywną teorię, która "formułuje racjonalne (optymalne) metody rozwiązywania poszczególnych typów zadań decyzyjnych, opierające się na pewnych
nazywał, mających służyć rozwijaniu uzdolnień do podejmowania decyzji. Dodajmy, że Kaufmann sformułował tezę o naturalnej skłonności żywych organizmów do zachowań sprawnościowych (w pewnym sensie), postulując także empiryczne badania z zakresu bioprakseologii, jak zakres ów nazywał.<br> Wydaje się, że niezależnie od sugestii Kaufmanna, badaniom dotyczącym zachowań decyzyjnych, głównie człowieka, dostarcza podstaw behawioralna teoria decyzji. Niektórzy autorzy sytuują te badania w prakseologii, o czym wspominają okazjonalnie, by wymienić choćby pogląd wyrażony przez Kozieleckiego w jego ostatniej książce. Kozielecki wyróżnia teorię decyzji racjonalnych, zaliczając ją do prakseologii jako normatywną teorię, która "formułuje racjonalne (optymalne) metody rozwiązywania poszczególnych typów zadań decyzyjnych, opierające się na pewnych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego