Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
wiedza wrodzona, różnie interpretowana: jako ogólne struktury myślenia i zachowań, ogólne struktury językowe lub jako wrodzone kategorie poznawcze. Abstrahując od tych ogólnych stwierdzeń wiadomo już dziś, że podłoże dziedziczne warunkuje: określone właściwości zmysłowe i związane z nimi czynności popędowe; predyspozycje psychiczne, np. zdolności matematyczne, techniczne, muzyczne i in.; specyficzne cechy behawioralne, np. skłonność do gestykulacji, śmiechu, zachowań motorycznych itp.; aktywność poznawczą wraz ze skłonnościami do uczenia się; strukturę biopsychologiczną człowieka, jego wrażliwość emocjonalną, uczuciowość, stosunek do świata i ludzi itp. Czynniki psychogenetyczne są modyfikowane zarówno przez stan fizjologiczny organizmu, zwłaszcza jego stan zdrowotny, jak też w większym nawet stopniu przez uwarunkowania
wiedza wrodzona, różnie interpretowana: jako ogólne struktury myślenia i zachowań, ogólne struktury językowe lub jako wrodzone kategorie poznawcze. Abstrahując od tych ogólnych stwierdzeń wiadomo już dziś, że podłoże dziedziczne warunkuje: określone właściwości zmysłowe i związane z nimi czynności popędowe; predyspozycje psychiczne, np. zdolności matematyczne, techniczne, muzyczne i in.; specyficzne cechy behawioralne, np. skłonność do gestykulacji, śmiechu, zachowań motorycznych itp.; aktywność poznawczą wraz ze skłonnościami do uczenia się; strukturę biopsychologiczną człowieka, jego wrażliwość emocjonalną, uczuciowość, stosunek do świata i ludzi itp. Czynniki psychogenetyczne są modyfikowane zarówno przez stan fizjologiczny organizmu, zwłaszcza jego stan zdrowotny, jak też w większym nawet stopniu przez uwarunkowania
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego