Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
rzeczywistości jest, jak wspomniano uprzednio, zdolność każdego organizmu, w tym i ludzkiego, do przyjmowania, analizowania i przetwarzania bodźców-informacji nieustannie napływających z zewnątrz. Procesy te są przedmiotem badań wyodrębniającej się tzw. nauki o poznawaniu (cognitive science). Według jej założeń istnieją dwa główne podejścia metodyczne w badaniach percepcji: anatomiczno-fizjologiczne i behawioralne. Pierwsze z nich, operujące różnymi metodami: elektrofizjologicznymi, neurofizjologicznymi, biochemicznymi lub psychofizjologicznymi, ma charakter badań wysoce wyspecjalizowanych, których celem jest poznanie przekształceń bodźców-informacji w impulsy powodujące działanie, podczas gdy drugie, behawioralne, koncentruje się na badaniach tychże działań. Anatomiczno-fizjologiczne metody badań percepcyjnych wykraczają poza zakres zainteresowania geoekologii, stanowiąc dla niej
rzeczywistości jest, jak wspomniano uprzednio, zdolność każdego organizmu, w tym i ludzkiego, do przyjmowania, analizowania i przetwarzania bodźców-informacji nieustannie napływających z zewnątrz. Procesy te są przedmiotem badań wyodrębniającej się tzw. nauki o poznawaniu (cognitive science). Według jej założeń istnieją dwa główne podejścia metodyczne w badaniach percepcji: anatomiczno-fizjologiczne i behawioralne. Pierwsze z nich, operujące różnymi metodami: elektrofizjologicznymi, neurofizjologicznymi, biochemicznymi lub psychofizjologicznymi, ma charakter badań wysoce wyspecjalizowanych, których celem jest poznanie przekształceń bodźców-informacji w impulsy powodujące działanie, podczas gdy drugie, behawioralne, koncentruje się na badaniach tychże działań. Anatomiczno-fizjologiczne metody badań percepcyjnych wykraczają poza zakres zainteresowania geoekologii, stanowiąc dla niej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego