Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
formy aktywności ludzkiej stały się czymś codziennym, rzeczywistą potrzebą psychofizjologiczną i psychokulturową, zwyczajem, pozbawionym - choć nie całkowicie - piętna odświętności. Turystyka i rekreacja są zachowaniami i przez zachowania (osobnicze i grupowe) najłatwiej można uchwycić i zrozumieć ich sens oraz rzeczywiste znaczenie. Trzeba jednak mieć na uwadze, że sama analiza zachowań typu behawioralnego nie wystarcza. To, co obserwujemy i empirycznie możemy zbadać, dotyczy bowiem jedynie struktur powierzchownych, których zrozumienie wymaga poznania tzw. struktur głębokich, określających ich przyczyny, motywy, znaczenie i skutki. Dlatego przy opisywaniu i klasyfikowaniu zachowań turystyczno-rekreacyjnych obie te struktury powinny być uwzględniane.

4.1.Elementy wiedzy o zachowaniach ludzkich

Każde
formy aktywności ludzkiej stały się czymś codziennym, rzeczywistą potrzebą psychofizjologiczną i psychokulturową, zwyczajem, pozbawionym - choć nie całkowicie - piętna odświętności. Turystyka i rekreacja są zachowaniami i przez zachowania (osobnicze i grupowe) najłatwiej można uchwycić i zrozumieć ich sens oraz rzeczywiste znaczenie. Trzeba jednak mieć na uwadze, że sama analiza zachowań typu behawioralnego nie wystarcza. To, co obserwujemy i empirycznie możemy zbadać, dotyczy bowiem jedynie struktur powierzchownych, których zrozumienie wymaga poznania tzw. struktur głębokich, określających ich przyczyny, motywy, znaczenie i skutki. Dlatego przy opisywaniu i klasyfikowaniu zachowań turystyczno-rekreacyjnych obie te struktury powinny być uwzględniane.<br><br>&lt;tit&gt;4.1.Elementy wiedzy o zachowaniach ludzkich&lt;/&gt;<br><br>Każde
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego