Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
behawioralnego
Znaleziono 82 wyniki.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... w mniejszym stopniu metodyczne działów, takich jak: psychologia środowiskowa, psychologia behawioralna, psychologia społeczna, psychologia percepecji i in. Pierwsza z nich jest...
 • ... się, podatność na zmiany organizacyjne, innowacyjność, inteligencję oraz umiejętności. Szkoła behawioralna podkreśla znaczenie ludzi w organizacji jako jej najcenniejszego zasobu. Zastosowanie...
 • ... w tej sytuacji lepiej odzwierciedla wybory dokonywane w przedsiębiorstwie niż behawioralna koncepcja rozwiązań satysfakcjonujących.
  Inny zarzut formułowany często w stosunku do...
 • ... minimalne nakłady przy danych efektach). W miejsce koncepcji optymalizacji szkoła behawioralna wprowadza koncepcję zadowalającego (satysfakcjonującego) minimum. W myśl tej koncepcji obiekt...
 • ... Z punktu widzenia przedsiębiorstwa, które - jak to zakłada np. szkoła behawioralna - nie dąży do maksymalizacji zysku i które zadowala się zyskiem...
 • ... być może paradoks, ale są podstawy, aby sądzić, że szkoła behawioralna, mimo dość ostrej krytyki kierowanej pod jej adresem, wywarła o...
 • ... organizacji pracy) oraz zarządzania administracyjnego (klasycznej teorii organizacji).
  2 Szkoła
  behawioralna (stosunków międzyludzkich).
  3 Szkoła ilościowa, składająca się z teorii podejmowania...
 • ... sugestii Kaufmanna, badaniom dotyczącym zachowań decyzyjnych, głównie człowieka, dostarcza podstaw behawioralna teoria decyzji. Niektórzy autorzy sytuują te badania w prakseologii, o...
 • ... publicznej) wypluwają setkę scenariuszy, zsortowanych podług stopnia ich prawdopodobieństwa. Macierz behawioralna będzie aktualizowana w miarę napływania kolejnych informacji oraz w zależności...
 • ... na utrzymanie się na rynku w okresach wyjątkowej niepomyślności.

  Szkoła
  behawioralna - podsumowanie

  Najmocniejszym punktem behawioralnej teorii przedsiębiorstwa jest, zapewne, umiejętne wkomponowanie...
 • ... są niepoprawni. Spaghetti na murach i w tramwajach to zwykła, behawioralna żenada. Dzięki niej ostatnio w kodeksie zmieniono szablonowaniu kwalifikację karną...
 • ... co stworzyło przesłanki dla powstania i rozwoju szkoły behawioralnej.
  Szkołę
  behawioralną charakteryzuje psychosocjologiczne podejście do funkcjonowania organizacji, polegające na akcentowaniu roli...
 • ... swoistą "odznaką" grup społecznych, pozwalającą na ich identyfikację nie tylko behawioralną, lecz i znaczeniową. Istnieje wiele definicji grup społecznych, powstałych zarówno...
 • ... u podłoża tych potrzeb, choćby najbardziej wysublimowanych, tkwi komponent biologiczny. Behawioralną syntezą tych interakcji "natura-kultura" są omówione pokrótce w poprzednim...
 • ... rozwoju. Do grupy pierwszej należą dwa typy determinujące określone reakcje behawioralne: typ wegetatywny i typ animalny. Pierwszy z nich, tzw. wegetatywny...
 • ... przekształceń bodźców-informacji w impulsy powodujące działanie, podczas gdy drugie, behawioralne, koncentruje się na badaniach tychże działań. Anatomiczno-fizjologiczne metody badań...
 • ... psychiczne, np. zdolności matematyczne, techniczne, muzyczne i in.; specyficzne cechy behawioralne, np. skłonność do gestykulacji, śmiechu, zachowań motorycznych itp.; aktywność poznawczą...
 • ... nawet tak wyraźnie ukierunkowane ku empiryzmowi, jak różnego rodzaju ujęcia behawioralne lub socjologiczne - nie mogą abstrahować od pytań egzystencjalnych o "wartość...
 • ... wyjściowy, dlatego nie będą one bliżej omawiane, natomiast metody percepcyjno-behawioralne, istotne z natury rzeczy dla wszelkich badań geoekologicznych, będą szerzej...
 • ... dwa główne podejścia metodyczne w badaniach percepcji: anatomiczno-fizjologiczne i behawioralne. Pierwsze z nich, operujące różnymi metodami: elektrofizjologicznymi, neurofizjologicznymi, biochemicznymi lub...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego