Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
dochodu, czyli współczynnik dochodowej elastyczności popytu na nie jest większy od jedności (rys 4.13c).

Z faktu, że udział wydatków na poszczególne grupy dóbr zmienia się wraz ze wzrostem dochodu wynika bardzo istotne spostrzeżenie: zmiana dochodu powoduje nie tylko zmianę poziomu, ale i struktury wydatków.Koncepcja zadowalającego minimum

Specyfika teorii behawioralnej przejawia się przede wszystkim w sposobie interpretacji wyborów ekonomicznych dokonywanych w przedsiębiorstwie. Teoria ta odrzuca przyjęte powszechnie w teorii ekonomii założenie, według którego działanie ekonomiczne polega na poszukiwaniu rozwiązań optymalnych (zapewniających maksymalne efekty przy danych nakładach lub minimalne nakłady przy danych efektach). W miejsce koncepcji optymalizacji szkoła behawioralna wprowadza koncepcję
dochodu, czyli współczynnik dochodowej elastyczności popytu na nie jest większy od jedności &lt;gap&gt; (rys 4.13c).<br><br>Z faktu, że udział wydatków na poszczególne grupy dóbr zmienia się wraz ze wzrostem dochodu wynika bardzo istotne spostrzeżenie: zmiana dochodu powoduje nie tylko zmianę poziomu, ale i struktury wydatków.<br><br>&lt;gap reason="sampling"&gt;<br><br>&lt;tit&gt;Koncepcja zadowalającego minimum&lt;/&gt;<br><br>Specyfika teorii behawioralnej przejawia się przede wszystkim w sposobie interpretacji wyborów ekonomicznych dokonywanych w przedsiębiorstwie. Teoria ta odrzuca przyjęte powszechnie w teorii ekonomii założenie, według którego działanie ekonomiczne polega na poszukiwaniu rozwiązań optymalnych (zapewniających maksymalne efekty przy danych nakładach lub minimalne nakłady przy danych efektach). W miejsce koncepcji optymalizacji szkoła behawioralna wprowadza koncepcję
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego