Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
wymaga czynności wielokrotnie bardziej skomplikowanych niż wybór zadowalający. Różnica jest taka, jak pomiędzy przeszukiwaniem stogu siana, aby znaleźć w nim igłę najostrzejszą, a przeszukiwaniem tegoż stogu w celu znalezienia igły dostatecznie ostrej, aby móc nią szyć".
Decydujące o alokacji zasobów wybory ekonomiczne w przedsiębiorstwie sprowadzają się więc, zdaniem przedstawicieli szkoły behawioralnej, do poszukiwania rozwiązań zadowalających, które czynią zadość oczywistym ograniczeniom i zyskują wystarczające poparcie członków koalicji, a które mogą być zrelatywizowane do rozwiązań optymalnych jedynie przypadkowo. Przedsiębiorstwo, w świetle omawianej teorii, nie maksymalizuje zysku m.in. dlatego, że nie maksymalizuje w ogóle niczego. Przedsiębiorstwo zwykle stara się osiągnąć pewien satysfakcjonujący go
wymaga czynności wielokrotnie bardziej skomplikowanych niż wybór zadowalający. Różnica jest taka, jak pomiędzy przeszukiwaniem stogu siana, aby znaleźć w nim igłę najostrzejszą, a przeszukiwaniem tegoż stogu w celu znalezienia igły dostatecznie ostrej, aby móc nią szyć".<br>Decydujące o alokacji zasobów wybory ekonomiczne w przedsiębiorstwie sprowadzają się więc, zdaniem przedstawicieli szkoły behawioralnej, do poszukiwania rozwiązań zadowalających, które czynią zadość oczywistym ograniczeniom i zyskują wystarczające poparcie członków koalicji, a które mogą być zrelatywizowane do rozwiązań optymalnych jedynie przypadkowo. Przedsiębiorstwo, w świetle omawianej teorii, nie maksymalizuje zysku m.in. dlatego, że nie maksymalizuje w ogóle niczego. Przedsiębiorstwo zwykle stara się osiągnąć pewien satysfakcjonujący go
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego