Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
tych samych podzakresów wartości co dla elementów (osób) z populacji. Zatem nie tylko:

O(PY)-próby = O(PY)-populacji,

ale także, na poziomie próby, uwzględnione są te same podzakresy wartości zmiennych zaliczonych do O(PY).

Nie jest to wcale warunek łatwy do spełnienia w przypadku dyscyplin naukowych zaliczanych do nauk behawioralnych, a więc i w przypadku psychologii. Jednym z powodów, dla których wspomniany zabieg uogólniania RB z próby (przebadanej!) na populację (nie poddaną badaniom!) może być - i najczęściej jest - nieuprawniony, jest to, że Xj istotne dla Y (najczęściej zmienne zakłócające) przyjmują dla osób z próby wartości z innego podzakresu wartości niż
tych samych podzakresów wartości co dla elementów (osób) z populacji. Zatem nie tylko:<br><br> O(PY)-próby = O(PY)-populacji, <br><br> ale także, na poziomie próby, uwzględnione są te same podzakresy wartości zmiennych zaliczonych do O(PY).<br><br>Nie jest to wcale warunek łatwy do spełnienia w przypadku dyscyplin naukowych zaliczanych do nauk behawioralnych, a więc i w przypadku psychologii. Jednym z powodów, dla których wspomniany zabieg uogólniania RB z próby (przebadanej!) na populację (nie poddaną badaniom!) może być - i najczęściej jest - nieuprawniony, jest to, że Xj istotne dla Y (najczęściej zmienne zakłócające) przyjmują dla osób z próby wartości z innego podzakresu wartości niż
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego