Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 25
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2000
nich zobowiązani wszyscy rekomendowani przez tę partię wyżsi urzędnicy, łącznie z wicewojewodami. Jest to sytuacja bezprecedensowa po 1989 r.: nigdy wcześniej partia współrządząca dobrowolnie nie zrezygnowała z udziału w sprawowaniu władzy, podejmując ryzyko przejścia do bardzo trudnej opozycji-nieopozycji. Unia zapowiada przecież, iż będzie popierać racjonalne przedłożenia rządowe.

Sytuacja jest bezprecedensowa także z innego względu: oto po raz pierwszy mamy u steru władzy jedno ugrupowanie, które przejmuje odpowiedzialność za stan spraw państwa. AWS jest wprawdzie formacją wewnętrznie zróżnicowaną, ale w opinii publicznej funkcjonuje w istocie jako jedna partia, która teraz rządzi i odpowiada w pełni za skutki swych działań. Po okresie
nich zobowiązani wszyscy rekomendowani przez tę partię wyżsi urzędnicy, łącznie z wicewojewodami. Jest to sytuacja bezprecedensowa po 1989 r.: nigdy wcześniej partia współrządząca dobrowolnie nie zrezygnowała z udziału w sprawowaniu władzy, podejmując ryzyko przejścia do bardzo trudnej opozycji-nieopozycji. Unia zapowiada przecież, iż będzie popierać racjonalne przedłożenia rządowe.<br><br>Sytuacja jest bezprecedensowa także z innego względu: oto po raz pierwszy mamy u steru władzy jedno ugrupowanie, które przejmuje odpowiedzialność za stan spraw państwa. AWS jest wprawdzie formacją wewnętrznie zróżnicowaną, ale w opinii publicznej funkcjonuje w istocie jako jedna partia, która teraz rządzi i odpowiada w pełni za skutki swych działań. Po okresie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego