Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura
Nr: 5(500)
Miejsce wydania: Paryż
Rok: 1989
wolnorynkowej; rozpad bloku sowieckiego; pogłębienie się sprzeczności między komunizmem a rozwojem socjalizmu państwowo-monopolistycznego i wzrostem militaryzmu; rosnąca destabilizacja wewnętrzna i rozkład komunistycznej gospodarki, widoczny w coraz większej niezdolności komunizmu do pełnego wykorzystania sił wytwórczych - niskie tempo wzrostu produkcji, cykliczne kryzysy, stała nieumiejętność pełnego wykorzystania mocy produkcyjnych, chronicznie niepełne zatrudnienie; bezprecedensowy wzrost reakcji politycznej na wszystkich frontach; ustanowienie w pewnych krajach komunistycznych tyranii jednostek i głęboki kryzys komunistycznej polityki i ideologii.
Jakkolwiek ta definicja, ubrana w terminologię marksistowską, lapidarnie charakteryzuje powszechny kryzys komunizmu, to jednak rozmiary i natężenie tego kryzysu są różne w różnych krajach. Załączona tabelka zawiera przybliżoną - i,. przyznaję
wolnorynkowej; rozpad bloku sowieckiego; pogłębienie się sprzeczności między komunizmem a rozwojem socjalizmu państwowo-monopolistycznego i wzrostem militaryzmu; rosnąca destabilizacja wewnętrzna i rozkład komunistycznej gospodarki, widoczny w coraz większej niezdolności komunizmu do pełnego wykorzystania sił wytwórczych - niskie tempo wzrostu produkcji, cykliczne kryzysy, stała nieumiejętność pełnego wykorzystania mocy produkcyjnych, chronicznie niepełne zatrudnienie; bezprecedensowy wzrost reakcji politycznej na wszystkich frontach; ustanowienie w pewnych krajach komunistycznych tyranii jednostek i głęboki kryzys komunistycznej polityki i ideologii.<br> Jakkolwiek ta definicja, ubrana w terminologię marksistowską, lapidarnie charakteryzuje powszechny kryzys komunizmu, to jednak rozmiary i natężenie tego kryzysu są różne w różnych krajach. Załączona tabelka zawiera przybliżoną - i,. przyznaję
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego