Typ tekstu: Książka
Autor: Ostrowicki Michał
Tytuł: Dzieło sztuki jako system
Rok: 1997
zdynamizowane, nie weszły w sytuację estetyczną, nie zostały rozpoznane jako dzieła sztuki.
Omawianie procesu dynamizacji dzieł tradycyjnych związane jest i wynika z uwarunkowań społecznych, np. rozwoju kultury i sztuki. Odbiorcy "uczą się" poznawać dzieła, które mają swoje historyczne uzasadnienie, np. dynamizacja obrazu przedstawiającego męczeństwo św. Sebastiana odbywa się, jak można by rzec, automatycznie - dzieło to jest dla szerokiej rzeszy odbiorców jednoznaczne, co powoduje, że jest łatwe do wprowadzenia go w sytuację estetyczną, czyli również do zdynamizowania. Odbiorcy, przez cały czas wychowania estetycznego, są w pewien sposób bezwiednie determinowani do pewnego rodzaju dynamizowania tradycyjnych dzieł sztuki, a więc pośrednio do rozpoznania tych
zdynamizowane, nie weszły w sytuację estetyczną, nie zostały rozpoznane jako dzieła sztuki.<br>Omawianie procesu dynamizacji dzieł tradycyjnych związane jest i wynika z uwarunkowań społecznych, np. rozwoju kultury i sztuki. Odbiorcy "uczą się" poznawać dzieła, które mają swoje historyczne uzasadnienie, np. dynamizacja obrazu przedstawiającego męczeństwo św. Sebastiana odbywa się, jak można by rzec, automatycznie - dzieło to jest dla szerokiej rzeszy odbiorców jednoznaczne, co powoduje, że jest łatwe do wprowadzenia go w sytuację estetyczną, czyli również do zdynamizowania. Odbiorcy, przez cały czas wychowania estetycznego, są w pewien sposób bezwiednie determinowani do pewnego rodzaju dynamizowania tradycyjnych dzieł sztuki, a więc pośrednio do rozpoznania tych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego