Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Geograficzny
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1977
usługi chemizacyjne jest szybszy od dynamiki zużycia środków chemicznych w rolnictwie.
Obecna alokacja usług produkcyjnych dla gospodarstw indywidualnych pogłębia przestrzenne dysproporcje w poziomie nakładów pracy uprzedmiotowionej w rolnictwie. Do województw o wysokim poziomie sprzedaży środków produkcji dla gospodarstw indywidualnych i jednocześnie usług produkcyjnych należą: poznańskie, leszczyńskie, wrocławskie, stołeczne warszawskie i bydgoskie; najniższymi wskaźnikami w tym zakresie odznaczały się natomiast województwa: białostockie, łomżyńskie, ostrołęckie, siedleckie i tarnowskie. Przeciętna wartość sprzedaży środków produkcji na 1 ha UR wynosiła w 1975 r. - ok. 7000 zł dla pierwszej grupy województw i 2750 zł w grupie drugiej (różnica - 4250 zł). Po uwzględnieniu sprzedaży usług produkcyjnych wskaźniki
usługi chemizacyjne jest szybszy od dynamiki zużycia środków chemicznych w rolnictwie.<br>Obecna alokacja usług produkcyjnych dla gospodarstw indywidualnych pogłębia przestrzenne dysproporcje w poziomie nakładów pracy uprzedmiotowionej w rolnictwie. &lt;page nr=666&gt;&lt;gap&gt;&lt;page nr=667&gt; Do województw o wysokim poziomie sprzedaży środków produkcji dla gospodarstw indywidualnych i jednocześnie usług produkcyjnych należą: poznańskie, leszczyńskie, wrocławskie, stołeczne warszawskie i bydgoskie; najniższymi wskaźnikami w tym zakresie odznaczały się natomiast województwa: białostockie, łomżyńskie, ostrołęckie, siedleckie i tarnowskie. Przeciętna wartość sprzedaży środków produkcji na 1 ha UR wynosiła w 1975 r. - ok. 7000 zł dla pierwszej grupy województw i 2750 zł w grupie drugiej (różnica - 4250 zł). Po uwzględnieniu sprzedaży usług produkcyjnych wskaźniki
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego