Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Geograficzny
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1977
1960 r. i 54 w 1970 r.). Występował w licznych powiatach Polski środkowej i północnej, a zwłaszcza na obszarach położonych na wschód od Warszawy na pograniczu woj. łódzkiego i poznańskiego. Ponadto w 1965 r. charakteryzował liczne powiaty woj. koszalińskiego oraz południową część woj. olsztyńskiego, środkową poznańskiego i północno-wschodnią woj. bydgoskiego.
Początkowy wzrost liczebności tego kierunku (lata 1960-1965) związany był ze wzrostem powierzchni uprawy roślin intensyfikujących, a w tym głównie ziemniaków i roślin przemysłowych. Ograniczenie występowania tego kierunku w latach 1965-1970 wiązać należy z dalszą - ziemniaczaną specjalizacją wschodnich powiatów woj. warszawskiego i innych mniejszych już obszarów, gdzie w jego
1960 r. i 54 w 1970 r.). Występował w licznych powiatach Polski środkowej i północnej, a zwłaszcza na obszarach położonych na wschód od Warszawy na pograniczu woj. łódzkiego i poznańskiego. Ponadto w 1965 r. charakteryzował liczne powiaty woj. koszalińskiego oraz południową część woj. olsztyńskiego, środkową poznańskiego i północno-wschodnią woj. bydgoskiego.<br>Początkowy wzrost liczebności tego kierunku (lata 1960-1965) związany był ze wzrostem powierzchni uprawy roślin intensyfikujących, a w tym głównie ziemniaków i roślin przemysłowych. Ograniczenie występowania tego kierunku w latach 1965-1970 wiązać należy z dalszą - ziemniaczaną specjalizacją wschodnich powiatów woj. warszawskiego i innych mniejszych już obszarów, gdzie w jego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego