Typ tekstu: Książka
Autor: Kowalczyk Paweł
Tytuł: Fizyka cząsteczek
Rok: 2000
orbitali atomowych, tyle że centrowanych na różnych jądrach: gdzie może oznaczać orbitale są dotychczas pomijanymi przez nas stałymi normalizacyjnymi orbitali molekularnych. Przyszedł czas, aby wyznaczyć ich wartość. Tak więc warunek normalizacji funkcji . Zakładamy, że orbitale atomowe użyte do konstrukcji orbitalu molekularnego były znormalizowane, tzn. . Ostatnią całkę w wyrażeniu nazywa się całką nakrywania funkcji falowych oraz i oznacza zwykle symbolem .

Możliwe wartości tej całki zawierają się między plus a minus jednością, co odpowiada nakrywaniu się identycznych funkcji (tu dodatkowo centrowanych na tym samym jądrze) o fazach zgodnych bądź przeciwnych. Zauważmy też, że duża odległość jąder powoduje zbliżanie się wartości całki S do
orbitali atomowych, tyle że centrowanych na różnych jądrach: &lt;gap&gt; gdzie może oznaczać orbitale &lt;gap&gt; są dotychczas pomijanymi przez nas stałymi normalizacyjnymi orbitali molekularnych. Przyszedł czas, aby wyznaczyć ich wartość. Tak więc warunek normalizacji funkcji &lt;gap&gt;. Zakładamy, że orbitale atomowe użyte do konstrukcji orbitalu molekularnego były znormalizowane, tzn. &lt;gap&gt;. Ostatnią całkę w wyrażeniu nazywa się całką nakrywania funkcji falowych &lt;gap&gt; oraz &lt;gap&gt; i oznacza zwykle symbolem &lt;gap&gt;. <br>&lt;gap&gt;<br>Możliwe wartości tej całki zawierają się między plus a minus jednością, co odpowiada nakrywaniu się identycznych funkcji (tu dodatkowo centrowanych na tym samym jądrze) o fazach zgodnych bądź przeciwnych. Zauważmy też, że duża odległość jąder powoduje zbliżanie się wartości całki S do
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego