Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Z pola walki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1964
są w jego odzyskaniu, gdyż dopiero w jego ramach będą mogli zrealizować swe "klasowe" (tak jak je wyżej określano) cele.
W rezultacie solidaryzm nadal pozostał podstawą ideologii NZR. Inaczej tylko rozłożono akcenty w interpretacji tego pojęcia, wracając w istocie do koncepcji z wczesnego stadium rozwoju endecji, kiedy to tę ostatnią cechował jeszcze pewien bardzo zresztą ograniczony radykalizm społeczny, wyrażający się w przeciwstawianiu patriotycznej "chaty" szlacheckiemu ugodowemu "dworowi". Bez zmian pozostał też nacjonalizm. W tym okresie wyrażał się on obok stale występującego w publikacjach NZR szowinizmu antyrosyjskiego także w antysemityzmie.
Nie ma potrzeby bardziej szczegółowego omawiania wszystkich zagadnień poruszanych na łamach "Niepodległości
są w jego odzyskaniu, gdyż dopiero w jego ramach będą mogli zrealizować swe "klasowe" (tak jak je wyżej określano) cele. &lt;page nr=24&gt;<br>W rezultacie solidaryzm nadal pozostał podstawą ideologii NZR. Inaczej tylko rozłożono akcenty w interpretacji tego pojęcia, wracając w istocie do koncepcji z wczesnego stadium rozwoju endecji, kiedy to tę ostatnią cechował jeszcze pewien bardzo zresztą ograniczony radykalizm społeczny, wyrażający się w przeciwstawianiu patriotycznej "chaty" szlacheckiemu ugodowemu "dworowi". Bez zmian pozostał też nacjonalizm. W tym okresie wyrażał się on obok stale występującego w publikacjach NZR szowinizmu antyrosyjskiego także w antysemityzmie.<br>Nie ma potrzeby bardziej szczegółowego omawiania wszystkich zagadnień poruszanych na łamach "Niepodległości
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego