Typ tekstu: Książka
Autor: Dybowska Alicja, Żaryn Jan, Żaryn Małgorzata
Tytuł: Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności
Rok: 1996
na forum publicznym.

Bezkrólewie. Wieść o śmierci Zygmunta Augusta wywołała zaniepokojenie, gdyż część poddanych była przekonana, że "prawa wszystkie ustały, a urzędnicy utracili swą władzę". Ponieważ nie wypracowano wcześniej zasad postępowania w takiej sytuacji, wszystkie decyzje podejmowane po śmierci ostatniego Jagiellona, a prowadzące do elekcji, czyli obioru nowego króla, miały charakter precedensowy - stawały się wzorcem, do którego w następnych bezkrólewiach wracano, powtarzając go i tylko czasami przyjmując rozwiązania odmienne.

Krótko po śmierci monarchy zaczęły się zawiązywać wojewódzkie i ziemskie konfederacje ogólnoszlacheckie, tzw. kaptury , których celem było utrzymanie bezpieczeństwa i porządku w kraju. Ściągały one podatki na opłacenie wojsk chroniących pogranicza oraz
na forum publicznym.<br><br>Bezkrólewie. Wieść o śmierci Zygmunta Augusta wywołała zaniepokojenie, gdyż część poddanych była przekonana, że "prawa wszystkie ustały, a urzędnicy utracili swą władzę". Ponieważ nie wypracowano wcześniej zasad postępowania w takiej sytuacji, wszystkie decyzje podejmowane po śmierci ostatniego Jagiellona, a prowadzące do elekcji, czyli obioru nowego króla, miały charakter precedensowy - stawały się wzorcem, do którego w następnych bezkrólewiach wracano, powtarzając go i tylko czasami przyjmując rozwiązania odmienne.<br><br>Krótko po śmierci monarchy zaczęły się zawiązywać wojewódzkie i ziemskie konfederacje ogólnoszlacheckie, tzw. kaptury , których celem było utrzymanie bezpieczeństwa i porządku w kraju. Ściągały one podatki na opłacenie wojsk chroniących pogranicza oraz
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego