Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
systemu zmierzającej do zachowania stanu równowagi. Przykładem jest wzrost akumulacji, który wzmaga przepływ lodu przez linię równowagi i umożliwia awans czoła lodowca w niższe partie doliny, gdzie jednak ablacja jest większa (por. rozdz. 8.2). Wzmaga się zatem topnienie powodujące redukcję rozmiarów lodowca. Działają tutaj sprzężenia zwrotne, które zazwyczaj mają charakter sprzężeń zwrotnych negatywnych – eliminujących lub zmniejszających znaczenie zmian na wejściu (jak w podanym przykładzie). W niektórych przypadkach występują jednak pozytywne sprzężenia zwrotne, gdy niewielka zmiana na wejściu jest wzmacniana w obrębie systemu lodowcowego i efekt na wyjściu jest niewspółmiernie duży w stosunku do impulsu podstawowego. Zużywane są wtedy zmagazynowane
systemu zmierzającej do zachowania stanu równowagi. Przykładem jest wzrost akumulacji, który wzmaga przepływ lodu przez linię równowagi i umożliwia awans czoła lodowca w niższe partie doliny, gdzie jednak ablacja jest większa (por. rozdz. 8.2). Wzmaga się zatem topnienie powodujące redukcję rozmiarów lodowca. Działają tutaj sprzężenia zwrotne, które zazwyczaj mają charakter sprzężeń zwrotnych negatywnych – eliminujących lub zmniejszających znaczenie zmian na wejściu (jak w podanym przykładzie). W niektórych przypadkach występują jednak pozytywne sprzężenia zwrotne, gdy niewielka zmiana na wejściu jest wzmacniana w obrębie systemu lodowcowego i efekt na wyjściu jest niewspółmiernie duży w stosunku do impulsu podstawowego. Zużywane są wtedy zmagazynowane
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego