Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
pewnie poza człowiekiem, żadna z nich tego nie uświadamia" - jak pisze W. Kunicki-Goldfinger (1989, s. 261). Świadomość bowiem jest tą cechą człowieka, dzięki której powstała kultura. To, że człowiek widzi więcej i głębiej niż zwierzęta, mimo że jego zmysły nie są wcale doskonalsze, zawdzięcza kulturze. Ona wytworzyła czynniki różnicujące charakter postrzegania, takie jak: tradycje historyczno-kulturowe, system nabywania wiedzy, miejsce zajmowane w strukturze społecznej, wrażliwość moralną, estetyczną, innowacyjną itp. Człowiek widzi więc świat nie bezpośrednio, tak jak zwierzę, lecz przez pryzmat kultury, której jest członkiem i którą współtworzy. Percepcja staje się zatem wytworem społecznym, mimo biologicznych i organizmalnych źródeł. Jedynie
pewnie poza człowiekiem, żadna z nich tego nie uświadamia" - jak pisze W. Kunicki-Goldfinger (1989, s. 261). Świadomość bowiem jest tą cechą człowieka, dzięki której powstała kultura. To, że człowiek widzi więcej i głębiej niż zwierzęta, mimo że jego zmysły nie są wcale doskonalsze, zawdzięcza kulturze. Ona wytworzyła czynniki różnicujące charakter postrzegania, takie jak: tradycje historyczno-kulturowe, system nabywania wiedzy, miejsce zajmowane w strukturze społecznej, wrażliwość moralną, estetyczną, innowacyjną itp. Człowiek widzi więc świat nie bezpośrednio, tak jak zwierzę, lecz przez pryzmat kultury, której jest członkiem i którą współtworzy. Percepcja staje się zatem wytworem społecznym, mimo biologicznych i organizmalnych źródeł. Jedynie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego