Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 04.22
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
gospodarką wodno-ściekową. Były przekonane, że zwłoka z ich przekazaniem wynika z opieszałego działania urzędników w Brukseli. Tymczasem okazuje się, że Komisja Europejska podpisała memoranda finansowe jeszcze w grudniu zeszłego roku i natychmiast zostały przekazane do podpisania stronie polskiej, co skutkuje bezzwłocznym przekazaniem środków przez Komisję Europejską. Dokumenty, które mają charakter umów międzynarodowych, zaginęły jednak w szufladach, najprawdopodobniej Ministerstwa Gospodarki. Przez trzy miesiące sprawę trzymano w tajemnicy. Ujawniła to dopiero 30 marca wiceminister gospodarki Krystyna Gurbiel, która w piśmie do wiceministra środowiska Krzysztofa Szamałka, pełnomocnika ds. realizacji projektów ISPA pisze: "Z przykrością pragnę poinformować, że zaginęły podpisane przez Komisję Europejską memoranda
gospodarką wodno-ściekową. Były przekonane, że zwłoka z ich przekazaniem wynika z opieszałego działania urzędników w <name type="place">Brukseli</>. Tymczasem okazuje się, że <name type="org">Komisja Europejska</> podpisała memoranda finansowe jeszcze w grudniu zeszłego roku i natychmiast zostały przekazane do podpisania stronie polskiej, co skutkuje bezzwłocznym przekazaniem środków przez <name type="org">Komisję Europejską</>. Dokumenty, które mają charakter umów międzynarodowych, zaginęły jednak w szufladach, najprawdopodobniej <name type="org">Ministerstwa Gospodarki</>. Przez trzy miesiące sprawę trzymano w tajemnicy. Ujawniła to dopiero 30 marca wiceminister gospodarki <name type="person">Krystyna Gurbiel</>, która w piśmie do wiceministra środowiska <name type="person">Krzysztofa Szamałka</>, pełnomocnika ds. realizacji projektów ISPA pisze: <q>"Z przykrością pragnę poinformować, że zaginęły podpisane przez <name type="org">Komisję Europejską</> memoranda
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego