Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
którego realizacji ma służyć wnioskowanie statystyczne, czyli funkcję r(x, h) . Z powodów, które staną się niebawem jasne, definicja ta nie może być identyczna dla wszystkich typów wnioskowania statystycznego. Należy więc wyróżnić podstawowe rodzaje wnioskowań.
Zdefiniowane na początku niniejszego artykułu wnioskowania statystyczne można wstępnie podzielić na dwie klasy - zależnie do charakteru zbioru H wszystkich możliwych konkluzji. Zbiór H jest z kolei wyznaczony przez rodzaj problemu, który dane wnioskowanie ma rozstrzygnąć; ten ostatni może być dwojakiego typu.
Problem wyboru: dany jest zbiór hipotez (zakłada się, iż co najmniej jedna z nich jest prawdziwa); wybrać hipotezę posiadającą pewne pożądane własności (np. prawdziwość, dokładność
którego realizacji ma służyć wnioskowanie statystyczne, czyli funkcję r(x, h) . Z powodów, które staną się niebawem jasne, definicja ta nie może być identyczna dla wszystkich typów wnioskowania statystycznego. Należy więc wyróżnić podstawowe rodzaje wnioskowań.<br> Zdefiniowane na początku niniejszego artykułu wnioskowania statystyczne można wstępnie podzielić na dwie klasy - zależnie do charakteru zbioru H wszystkich możliwych konkluzji. Zbiór H jest z kolei wyznaczony przez rodzaj problemu, który dane wnioskowanie ma rozstrzygnąć; ten ostatni może być dwojakiego typu.<br> Problem wyboru: dany jest zbiór hipotez (zakłada się, iż co najmniej jedna z nich jest prawdziwa); wybrać hipotezę posiadającą pewne pożądane własności (np. prawdziwość, dokładność
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego