Typ tekstu: Książka
Autor: Choiński Adam
Tytuł: Jeziora kuli ziemskiej
Rok: 2000
szybki jego zanik. Mimo splotu wielu czynników stanowiących o tym, w zależności od indywidualnych cech danego jeziora (położenie, wielkość zlewni itp.) można zazwyczaj wyodrębnić taki, który wywiera główny wpływ.
Jednym z najbardziej intensywnych procesów powodujących pośrednio zmiany mis jeziornych jest dopływ wód rzecznych. Dostarczają one do jezior, w zależności od charakteru zlewni, bardzo różnych ilości rumowiska o dużej różnorodności frakcji. Zbiornik taki spełnia rolę odstojnika i materiał o frakcjach grubszych jest deponowany w pobliżu ujść rzecznych, powodując powstawanie stożków napływowych, które przekształcają się w delty. Frakcje drobniejsze są rozprowadzane przez prądy ku otwartej części wód, gdzie są osadzane na całej powierzchni
szybki jego zanik. Mimo splotu wielu czynników stanowiących o tym, w zależności od indywidualnych cech danego jeziora (położenie, wielkość zlewni itp.) można zazwyczaj wyodrębnić taki, który wywiera główny wpływ.<br>Jednym z najbardziej intensywnych procesów powodujących pośrednio zmiany mis jeziornych jest dopływ wód rzecznych. Dostarczają one do jezior, w zależności od charakteru zlewni, bardzo różnych ilości rumowiska o dużej różnorodności frakcji. Zbiornik taki spełnia rolę odstojnika i materiał o frakcjach grubszych jest deponowany w pobliżu ujść rzecznych, powodując powstawanie stożków napływowych, które przekształcają się w delty. Frakcje drobniejsze są rozprowadzane przez prądy ku otwartej części wód, gdzie są osadzane na całej powierzchni
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego