Typ tekstu: Książka
Autor: Winczorek Piotr
Tytuł: Wstęp do nauki o państwie
Rok: 1995
ma też to, na ile federacja jest tworem autentycznym. Doświadczenia federalizmu jugosłowiańskiego (1943/1946-1991), radzieckiego (1922-1991) czy czechosłowackiego (1968-1992) okazały się pod tym względem nie najlepsze. Innym sposobem rozwiązania kwestii narodowej w państwie jest autonomia lub samorząd narodowościowy. Nie musi być to koniecznie autonomia lub samorząd o charakterze terytorialnym, tj. takim, w którym narodowe jednostki autonomiczne (samorządowe) są zarazem jednostkami terytorialnego podziału państwa. Gdy dany naród żyje na obszarze danego państwa w rozproszeniu, tworzenie autonomicznych terytorialnych jednostek narodowych jest niemożliwe. Możliwe jest natomiast zapewnienie grupie narodowej swobody w pielęgnowaniu jej kultury, języka, religii, kształcenia i wychowywania młodych pokoleń
ma też to, na ile federacja jest tworem autentycznym. Doświadczenia federalizmu jugosłowiańskiego (1943/1946-1991), radzieckiego (1922-1991) czy czechosłowackiego (1968-1992) okazały się pod tym względem nie najlepsze. Innym sposobem rozwiązania kwestii narodowej w państwie jest autonomia lub samorząd narodowościowy. Nie musi być to koniecznie autonomia lub samorząd o charakterze terytorialnym, tj. takim, w którym narodowe jednostki autonomiczne (samorządowe) są zarazem jednostkami terytorialnego podziału państwa. Gdy dany naród żyje na obszarze danego państwa w rozproszeniu, tworzenie autonomicznych terytorialnych jednostek narodowych jest niemożliwe. Możliwe jest natomiast zapewnienie grupie narodowej swobody w pielęgnowaniu jej kultury, języka, religii, kształcenia i wychowywania młodych pokoleń
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego