Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
bodźce, refleksyjność, emocjonalność itp., wreszcie na ogólny stan zdrowia, zwłaszcza na funkcjonowanie układu hormonalnego. Wpływy te mogą mieć charakter pobudzający lub hamujący, w zależności od charakteru środowiska przyrodniczego oraz od natężenia tempa i kierunków zmian w nim zachodzących. Środowisko jako takie stabilizuje raczej wzorce zachowań, natomiast wszelkie zmiany, zwłaszcza o charakterze stresowym, deformują je w kierunku tzw. zachowań obronnych. Oddziaływania środowiska przyrodniczego na organizm i zachowania ludzkie są przedmiotem badań ekologii człowieka, bioklimatologii i wielu nauk pokrewnych. Oddziaływania technogeniczne obejmują różnego rodzaju oddziaływania środowiska sztucznego, stworzonego przez człowieka: domy, ulice, infrastruktura techniczna itp. Środowisko to jest potężnym modyfikatorem zachowań, stwarza bowiem
bodźce, refleksyjność, emocjonalność itp., wreszcie na ogólny stan zdrowia, zwłaszcza na funkcjonowanie układu hormonalnego. Wpływy te mogą mieć charakter pobudzający lub hamujący, w zależności od charakteru środowiska przyrodniczego oraz od natężenia tempa i kierunków zmian w nim zachodzących. Środowisko jako takie stabilizuje raczej wzorce zachowań, natomiast wszelkie zmiany, zwłaszcza o charakterze stresowym, deformują je w kierunku tzw. zachowań obronnych. Oddziaływania środowiska przyrodniczego na organizm i zachowania ludzkie są przedmiotem badań ekologii człowieka, bioklimatologii i wielu nauk pokrewnych. Oddziaływania technogeniczne obejmują różnego rodzaju oddziaływania środowiska sztucznego, stworzonego przez człowieka: domy, ulice, infrastruktura techniczna itp. Środowisko to jest potężnym modyfikatorem zachowań, stwarza bowiem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego