Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
niestety - indoktrynacji społecznej. Podatność na oddziaływanie mitów i magii jest powszechna, co wynika z głęboko zakorzenionej potrzeby poszukiwania znaczenia. Przekształciliśmy rzeczy w symbole i w tym świecie symboli żyjemy.

Czynniki społeczne.

W zachowaniach turystyczno-rekreacyjnych czynnik społeczny odgrywa szczególną rolę, on to bowiem w znacznym stopniu decyduje o ich strukturze, charakterze i trwałości. Uwarunkowania społeczne zostaną dlatego omówione szerzej. Jest to tym bardziej konieczne, gdyż bez zrozumienia mechanizmów interakcji społecznych nie można wyjaśnić przyczyn zachowań w sposób w miarę pełny. Wynika to również z faktu, iż nauki zajmujące się społecznymi sposobami istnienia, zarówno biologiczne (np. ekologia, etologia lub socjobiologia), jak i
niestety - indoktrynacji społecznej. Podatność na oddziaływanie mitów i magii jest powszechna, co wynika z głęboko zakorzenionej potrzeby poszukiwania znaczenia. Przekształciliśmy rzeczy w symbole i w tym świecie symboli żyjemy. <br><br>&lt;tit&gt;Czynniki społeczne.&lt;/&gt;<br><br> W zachowaniach turystyczno-rekreacyjnych czynnik społeczny odgrywa szczególną rolę, on to bowiem w znacznym stopniu decyduje o ich strukturze, charakterze i trwałości. Uwarunkowania społeczne zostaną dlatego omówione szerzej. Jest to tym bardziej konieczne, gdyż bez zrozumienia mechanizmów interakcji społecznych nie można wyjaśnić przyczyn zachowań w sposób w miarę pełny. Wynika to również z faktu, iż nauki zajmujące się społecznymi sposobami istnienia, zarówno biologiczne (np. ekologia, etologia lub socjobiologia), jak i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego