Typ tekstu: Książka
Autor: Jankiewicz Leszek S.
Tytuł: Regulatory wzrostu i rozwoju roślin
Rok: 1997
zrozumienia mechanizmów odporności roślin na porażenie przez patogeny i związanej z nimi zarówno nowej generacji pestycydów, jak i hodowli odpornościowej roślin, zainteresowanie fitoaleksynami jest coraz większe. Charakterystyczne jest, że fitoaleksyny należą do bardzo różnych grup chemicznych. Wydaje się to zrozumiałe: gdyby należały do jednej grupy chemicznej, to patogeny prawdopodobnie już dawno przystosowałyby się do ich istnienia. Antropomorfizując, możemy powiedzieć, że rośliny w trakcie swojej ewolucji "starały się zaskoczyć" patogeny coraz to nowymi "dziwnymi" dla nich substancjami. Niemniej jednak u roślin należących do tej samej rodziny fitoaleksyny są zazwyczaj podobne. Obszerny przegląd fitoaleksyn występujących w poszczególnych rodzinach roślin podają w swojej książce
zrozumienia mechanizmów odporności roślin na porażenie przez patogeny i związanej z nimi zarówno nowej generacji pestycydów, jak i hodowli odpornościowej roślin, zainteresowanie fitoaleksynami jest coraz większe. Charakterystyczne jest, że fitoaleksyny należą do bardzo różnych grup chemicznych. Wydaje się to zrozumiałe: gdyby należały do jednej grupy chemicznej, to patogeny prawdopodobnie już dawno przystosowałyby się do ich istnienia. Antropomorfizując, możemy powiedzieć, że rośliny w trakcie swojej ewolucji "starały się zaskoczyć" patogeny coraz to nowymi "dziwnymi" dla nich substancjami. Niemniej jednak u roślin należących do tej samej rodziny fitoaleksyny są zazwyczaj podobne. Obszerny przegląd fitoaleksyn występujących w poszczególnych rodzinach roślin podają w swojej książce
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego