Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
w toku procesu inwestycyjnego występują następujące główne obszary stykowe wzajemnej współpracy geodetów i budowlanych:
- studia wstępne,
- projektowanie,
- wykonawstwo,
- eksploatacja.
Omówienie roli i miejsca geodezji i miernictwa budowlanego w procesie inwestycyjnym wymaga nawiązania do podstawowych pojęć wynikających z obowiązujących przepisów [4].
1. Założenia techniczno-ekonomiczne inwestycji (w skrócie ZTE) są dokumentem decyzyjno-prawnym, uwzględniającym podstawowe ustalenia określające: cel, program i wymagania stawiane inwestycji, metodę i cykl realizacji oraz nieprzekraczalny koszt.
2. Projekt techniczny inwestycji (PT) jest dokumentem stanowiącym kolejne stadium dokumentacji projektowej, a także zbiorem dyspozycji technicznych wiążących realizatorów w zakresie wykonania wszelkich robót, dostaw w terminach zgodnych z harmonogramem, niezbędnych do
w toku procesu inwestycyjnego występują następujące główne obszary stykowe wzajemnej współpracy geodetów i budowlanych:<br>- studia wstępne,<br>- projektowanie,<br>- wykonawstwo,<br>- eksploatacja.<br>Omówienie roli i miejsca geodezji i miernictwa budowlanego w procesie inwestycyjnym wymaga nawiązania do podstawowych pojęć wynikających z obowiązujących przepisów [4].<br>1. Założenia techniczno-ekonomiczne inwestycji (w skrócie ZTE) są dokumentem decyzyjno-prawnym, uwzględniającym podstawowe ustalenia określające: cel, program i wymagania stawiane inwestycji, metodę i cykl realizacji oraz nieprzekraczalny koszt.<br>2. Projekt techniczny inwestycji (PT) jest dokumentem stanowiącym kolejne stadium dokumentacji projektowej, a także zbiorem dyspozycji technicznych wiążących realizatorów w zakresie wykonania wszelkich robót, dostaw w terminach zgodnych z harmonogramem, niezbędnych do
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego