Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
Polityki ekologicznej państwa miały być osiągnięte do 1994 r.
Przedstawione przez MOŚZNiL sprawozdanie usiłuje udowodnić tezę, że zrealizowano założone cele. Tak jednak nie jest, Na 11 wymienionych w niej celów aż siedem nie jest prawidłowo realizowanych:Złagodzenie deficytu czystej wody:
- Realizowane są programy wodociągowania wsi bez utylizacji ścieków, co powoduje degradację środowiska.
- Nie przeprowadzono reformy gospodarki wodą na skutek braku nowelizacji Prawa wodnego.
- Nie zróżnicowano opłat za wodę zgodnie z regionalnymi politykami ekologicznymi.
Zmniejszenie uciążliwości odpadów:
- Uciążliwość wybitnie wzrosła na skutek braku kompostowni i spalarni oraz niesegregowania odpadów.
- Nie rozwiązano problemu unieszkodliwienia odpadów toksycznych.
Przeprofilowanie rolnictwa na terenach skażonych:
- Nie wyeliminowano
Polityki ekologicznej państwa&lt;/&gt; miały być osiągnięte do 1994 r. <br>Przedstawione przez MOŚZNiL sprawozdanie usiłuje udowodnić tezę, że zrealizowano założone cele. Tak jednak nie jest, &lt;gap&gt; Na 11 wymienionych w niej celów aż siedem nie jest prawidłowo realizowanych:<br><br>&lt;gap&gt;<br><br>Złagodzenie deficytu czystej wody:<br>- Realizowane są programy wodociągowania wsi bez utylizacji ścieków, co powoduje degradację środowiska.<br>- Nie przeprowadzono reformy gospodarki wodą na skutek braku nowelizacji &lt;hi&gt;Prawa wodnego&lt;/&gt;.<br>- Nie zróżnicowano opłat za wodę zgodnie z regionalnymi politykami ekologicznymi.<br>Zmniejszenie uciążliwości odpadów:<br>- Uciążliwość wybitnie wzrosła na skutek braku kompostowni i spalarni oraz niesegregowania odpadów.<br>- Nie rozwiązano problemu unieszkodliwienia odpadów toksycznych.<br>Przeprofilowanie rolnictwa na terenach skażonych:<br>- Nie wyeliminowano
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego