Typ tekstu: Książka
Autor: red. Soczyńska Urszula
Tytuł: Hydrologia dynamiczna
Rok: 1997
wyznaczenia parowania lub ewapotranspiracji za pomocą różnego rodzaju formuł uproszczonych o charakterze półempirycznym, np. formuły Thornthwaite'a i Holzmanna, formuły Sverdrupa (Jaworski, Radecka, 1975) lub też metody Konstantinowa (1963).
W Polsce metodę dyfuzji turbulencyjnej stosował głównie Paszyński (1972). Błąd popełniany przy zastosowaniu tej metody wynosi według Struzera (1959) 16 w przedziałach dekadowych i 8 w przedziałach miesięcznych.

3.4. Metoda kombinowana
Zastosowanie metod bilansu cieplnego i dyfuzji turbulencyjnej napotyka niestety na poważne przeszkody, nie tylko ze względu na konieczność stosowania skomplikowanej aparatury pomiarowej o dużej dokładności pomiaru, lecz także z uwagi na potrzebę opracowywania danych dla bardzo krótkich przedziałów czasu i dużą
wyznaczenia parowania lub ewapotranspiracji za pomocą różnego rodzaju formuł uproszczonych o charakterze półempirycznym, np. formuły Thornthwaite'a i Holzmanna, formuły Sverdrupa (Jaworski, Radecka, 1975) lub też metody Konstantinowa (1963).<br>W Polsce metodę dyfuzji turbulencyjnej stosował głównie Paszyński (1972). Błąd popełniany przy zastosowaniu tej metody wynosi według Struzera (1959) 16 w przedziałach dekadowych i 8 w przedziałach miesięcznych.<br><br>&lt;tit1&gt;3.4. Metoda kombinowana&lt;/&gt;<br>Zastosowanie metod bilansu cieplnego i dyfuzji turbulencyjnej napotyka niestety na poważne przeszkody, nie tylko ze względu na konieczność stosowania skomplikowanej aparatury pomiarowej o dużej dokładności pomiaru, lecz także z uwagi na potrzebę opracowywania danych dla bardzo krótkich przedziałów czasu i dużą
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego