Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
zaopatrzenia w wodę. Wiele systemów wodociągowych prowadzi wodę nie spełniającą wymagań norm europejskich (np. w Warszawie). Ocenia się, że w wielu rejonach kraju około 50% studni domowych zawiera wodę określaną jako zła. Staje się ona źródłem licznych zachorowań, a dla niemowląt stwarza zagrożenie życia. Stale powiększa się ładunek ścieków odprowadzanych do gruntu, do wód płynących i stojących. Przyczyną jest szybki postęp wodociągowania wsi, jednak z reguły bez budowy systemów kanalizacji i oczyszczania ścieków. Statystyka GUS w tym zakresie jest niemiarodajna, gdyż ogranicza się tylko do miast i wielkich zakładów przemysłowych. Technokratyczne podejście do gospodarki wodą przejawia się również w stosunku do dużych
zaopatrzenia w wodę. Wiele systemów wodociągowych prowadzi wodę nie spełniającą wymagań norm europejskich (np. w Warszawie). Ocenia się, że w wielu rejonach kraju około 50% studni domowych zawiera wodę określaną jako zła. Staje się ona źródłem licznych zachorowań, a dla niemowląt stwarza zagrożenie życia. Stale powiększa się ładunek ścieków odprowadzanych do gruntu, do wód płynących i stojących. Przyczyną jest szybki postęp wodociągowania wsi, jednak z reguły bez budowy systemów kanalizacji i oczyszczania ścieków. Statystyka GUS w tym zakresie jest niemiarodajna, gdyż ogranicza się tylko do miast i wielkich zakładów przemysłowych. Technokratyczne podejście do gospodarki wodą przejawia się również w stosunku do dużych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego