Typ tekstu: Książka
Autor: Kieniewicz Stefan
Tytuł: Historia Polski 1795-1918
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1968
wojska, nie znajdowali też zajęcia poza gospodarką rolną i osiadali w tej samej lub innej wsi, na warunkach podyktowanych przez pana. Pańszczyzna utrzymała się więc mimo zniesienia poddaństwa.
Pociągało to dla chłopa dalsze niekorzystne konsekwencje. Chłop pańszczyźniany, jako niewłaściciel, nie mógł głosować w zgromadzeniach gminnych; nie mógł także korzystać z dobrodziejstw Kodeksu Napoleona, który brał w opiekę własność typu
burżuazyjnego. Przestał wprawdzie podlegać zwierzchności dominialnej, ale rząd na jej miejsce ustanowił w każdej gminie wójta, w praktyce zaś mianował na te stanowiska dziedziców lub ich oficjalistów. Tym samym wieś i nadal podlegała dworowi w zakresie policyjnym i sądowym. Późniejsze dekrety królewskie
wojska, nie znajdowali też zajęcia poza gospodarką rolną i osiadali w tej samej lub innej wsi, na warunkach podyktowanych przez pana. Pańszczyzna utrzymała się więc mimo zniesienia poddaństwa.<br>Pociągało to dla chłopa dalsze niekorzystne konsekwencje. Chłop pańszczyźniany, jako niewłaściciel, nie mógł głosować w zgromadzeniach gminnych; nie mógł także korzystać z dobrodziejstw Kodeksu Napoleona, który brał w opiekę własność typu <br>burżuazyjnego. Przestał wprawdzie podlegać zwierzchności dominialnej, ale rząd na jej miejsce ustanowił w każdej gminie wójta, w praktyce zaś mianował na te stanowiska dziedziców lub ich oficjalistów. Tym samym wieś i nadal podlegała dworowi w zakresie policyjnym i sądowym. Późniejsze dekrety królewskie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego