Typ tekstu: Książka
Tytuł: Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Rok: 2004
powinien być traktowany jak każdy inny towar. Wzrost pomiędzy rokiem 1998 a 2002 był większy niż pomiędzy rokiem 1992 a 1998 zarówno dla całej badanej próby, jak i we wszystkich kategoriach respondentów.
Zróżnicowanie zmian można powiązać z takimi czynnikami jak wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, a także spożycie alkoholu. Najmniejsza zmiana dokonała się w najmłodszej i najstarszej kategorii wiekowej, największa - w kategorii wiekowej 50-64 lata. Jeżeli wziąć pod uwagę poziom wykształcenia, to odsetek osób, które odnosiły się liberalnie do kontroli podaży alkoholu wzrastał w miarę przechodzenia do wyższych kategorii. Wzrost był również większy wśród mieszkańców miast niż respondentów mieszkających na wsi. Zróżnicowanie
powinien być traktowany jak każdy inny towar. Wzrost pomiędzy rokiem 1998 a 2002 był większy niż pomiędzy rokiem 1992 a 1998 zarówno dla całej badanej próby, jak i we wszystkich kategoriach respondentów.<br>Zróżnicowanie zmian można powiązać z takimi czynnikami jak wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, a także spożycie alkoholu. Najmniejsza zmiana dokonała się w najmłodszej i najstarszej kategorii wiekowej, największa - w kategorii wiekowej 50-64 lata. Jeżeli wziąć pod uwagę poziom wykształcenia, to odsetek osób, które odnosiły się liberalnie do kontroli podaży alkoholu wzrastał w miarę przechodzenia do wyższych kategorii. Wzrost był również większy wśród mieszkańców miast niż respondentów mieszkających na wsi. Zróżnicowanie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego