Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
do jakości i ilości,
opracowanie harmonogramu i procedur koordynacji dostarczania zasobów do jednostek organizacyjnych,
projektowanie systemu informacji, potrzebnego dla sprawnego przebiegu działań wykonawczych,
opracowanie programu przygotowania i wykorzystania zasobów ludzkich (np. dobór kadr, szkolenie, humanizacja pracy, wydajność, kultura, system motywacji),
opracowanie pełnej dokumentacji organizacyjnej (np. schematy, algorytmy, procedury, księgi, normatywy, druki, instrukcje, regulaminy).
Dobrze zaprojektowana i ciągle doskonalona zarządcza oraz wykonawcza struktura organizacyjna zapewnia trwałość i ciągłość, umożliwiające organizacji przetrwanie i rozwój, mimo zmian zachodzących wewnątrz organizacji i w jej otoczeniu. W strukturze tej przebiegają wszystkie działania rozstrzygające o skuteczności organizacji w turbulentnym i często nieprzyjaznym otoczeniu.
3 Przewodzenie (kierowanie)
Przewodzenie
do jakości i ilości,<br> opracowanie harmonogramu i procedur koordynacji dostarczania zasobów do jednostek organizacyjnych,<br> projektowanie systemu informacji, potrzebnego dla sprawnego przebiegu działań wykonawczych,<br> opracowanie programu przygotowania i wykorzystania zasobów ludzkich (np. dobór kadr, szkolenie, humanizacja pracy, wydajność, kultura, system motywacji),<br> opracowanie pełnej dokumentacji organizacyjnej (np. schematy, algorytmy, procedury, księgi, normatywy, druki, instrukcje, regulaminy).<br>Dobrze zaprojektowana i ciągle doskonalona zarządcza oraz wykonawcza struktura organizacyjna zapewnia trwałość i ciągłość, umożliwiające organizacji przetrwanie i rozwój, mimo zmian zachodzących wewnątrz organizacji i w jej otoczeniu. W strukturze tej przebiegają wszystkie działania rozstrzygające o skuteczności organizacji w turbulentnym i często nieprzyjaznym otoczeniu.<br>3 Przewodzenie (kierowanie)<br>Przewodzenie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego