Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
problemów organizatorskich oraz zarządzania należą takie dziedziny, jak: matematyka, psychologia, ekonomia, socjologia, ekonomiki szczegółowe, teoria i inżynieria systemów, cybernetyka, rachunkowość, marketing, technologia, nauki ergologiczne, teoria grafów, kwalitologia, informatyka, prakseologia, ergonomia. Wśród nauk organizacji i zarządzania wyróżnia się teoria organizacji i zarządzania, jako dyscyplina podstawowa. Wokół niej koncentruje się szereg innych dyscyplin szczegółowych (subdyscyplin, specjalności), do których można zaliczyć:
- inżynierię zarządzania,
- psychologię oraz socjologię organizacji,
- teorię podejmowania decyzji,
- teorię komunikowania i informacji,
- teorię badań operacyjnych,
- naukę o prognozowaniu (prognostykę) i planowaniu,
- badanie metod i normowanie pracy,
- logistykę,
- zarządzanie strategiczne,
- organizację stanowisk pracy i produkcji,
- metody i techniki organizatorskie oraz zarządcze,
- projektowanie systemów
problemów organizatorskich oraz zarządzania należą takie dziedziny, jak: matematyka, psychologia, ekonomia, socjologia, ekonomiki szczegółowe, teoria i inżynieria systemów, cybernetyka, rachunkowość, marketing, technologia, nauki ergologiczne, teoria grafów, kwalitologia, informatyka, prakseologia, ergonomia. Wśród nauk organizacji i zarządzania wyróżnia się teoria organizacji i zarządzania, jako dyscyplina podstawowa. Wokół niej koncentruje się szereg innych dyscyplin szczegółowych (subdyscyplin, specjalności), do których można zaliczyć:<br>- inżynierię zarządzania,<br>- psychologię oraz socjologię organizacji,<br>- teorię podejmowania decyzji,<br>- teorię komunikowania i informacji,<br>- teorię badań operacyjnych,<br>- naukę o prognozowaniu (prognostykę) i planowaniu,<br>- badanie metod i normowanie pracy,<br>- logistykę,<br>- zarządzanie strategiczne,<br>- organizację stanowisk pracy i produkcji,<br>- metody i techniki organizatorskie oraz zarządcze,<br>- projektowanie systemów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego